Valeri Izumrudov

Valeri Izumrudov - paintings and prints for sale of artist

All Works By The Artist

Pond in Abramtsevo
Pond in Abramtsevo
2001, canvas, oil, 46x60 cm
Valeri Izumrudov
650 $
Rapid day
Rapid day
2000, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
660 $
Abramtsevo
Abramtsevo
2001, canvas, oil, 60x70 cm
Valeri Izumrudov
750 $
At lake
At lake
2002, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
720 $
Nude
Nude
2000, canvas, oil, 55x45 cm
Valeri Izumrudov
Sold
The Road to Domba
The Road to Domba
2001, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
650 $
Mokhovaya Street. Moscow
Mokhovaya Street. Moscow
2012, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
690 $
September
September
2010, canvas, oil, 50x65 cm
Valeri Izumrudov
640 $520 $
Sukharevskaya Square. Moscow
Sukharevskaya Square. Moscow
2012, canvas, oil, 50x65 cm
Valeri Izumrudov
660 $
Rozhdestvenka Street. Moscow
Rozhdestvenka Street. Moscow
2014, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
640 $
Kremlin Passage. Moscow
Kremlin Passage. Moscow
2014, canvas, oil, 60x50 cm
Valeri Izumrudov
600 $450 $
Shallow Никитская Str
Shallow Никитская Str
2012, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
Sold
Yauza Boulevard
Yauza Boulevard
2012, canvas, oil, 60x50 cm
Valeri Izumrudov
585 $
Novokuznetskaya Str
Novokuznetskaya Str
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
585 $
Nicholskaya Street. Moscow
Nicholskaya Street. Moscow
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
Sold
Arkhipova Street. Moscow
Arkhipova Street. Moscow
2014, canvas, oil, 60x50 cm
Valeri Izumrudov
585 $
On the Nikitsky Boulevard. Moscow
On the Nikitsky Boulevard. Moscow
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
570 $
Slavyanskaya Square. Moscow
Slavyanskaya Square. Moscow
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
585 $
Varvarka Street. Moscow
Varvarka Street. Moscow
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
Sold
Spain. The gulf
Spain. The gulf
2006, canvas, oil, 40x50 cm
Valeri Izumrudov
490 $
At coast of Spain (Tossa de Mar)
At coast of Spain (Tossa de Mar)
2006, canvas, oil, 40x50 cm
Valeri Izumrudov
540 $425 $
Roses in the dark blue vase
Roses in the dark blue vase
2006, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
635 $
California.The temple in Karmel
California.The temple in Karmel
1995, canvas, oil, 55x70 cm
Valeri Izumrudov
800 $
Flowers at the window
Flowers at the window
2006, canvas, oil, 60x50 cm
Valeri Izumrudov
585 $