Valeri Izumrudov

Valeri Izumrudov

All Works By The Artist

At lake
At lake
2002, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
720 $
Bridge
Bridge
2010, canvas, oil, 45x55 cm
Valeri Izumrudov
535 $
Dombai
Dombai
2001, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
690 $
Bath-house on river
Bath-house on river
2001, canvas, oil, 46x55 cm
Valeri Izumrudov
600 $450 $
At lake
At lake
2007, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
635 $
Lilac
Lilac
2005, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
700 $550 $
Still-life with roses
Still-life with roses
2006, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
800 $
On the coast of ocean (California)
On the coast of ocean (California)
1995, canvas, oil, 36x46 cm
Valeri Izumrudov
550 $
Cyprus
Cyprus
1995, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
800 $
Tossa de Mar. Spain
Tossa de Mar. Spain
2006, canvas, oil, 46x55 cm
Valeri Izumrudov
700 $
Tverskaya Street. Moscow
Tverskaya Street. Moscow
2012, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
650 $
Venice. Grand Canal
Venice. Grand Canal
2008, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
600 $
Prague. Wenceslas Square
Prague. Wenceslas Square
2012, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
570 $
Montmartre
Montmartre
2010, canvas, oil, 55x60 cm
Valeri Izumrudov
640 $
Old Basmannaya Str
Old Basmannaya Str
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
640 $
Money Lane
Money Lane
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
700 $
Bloch's Cathedral
Bloch's Cathedral
2014, canvas, oil, 50x60 cm
Valeri Izumrudov
650 $
Venice. The Big Channel
Venice. The Big Channel
2006, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
Sold
The bridge of Rialto in Venice
The bridge of Rialto in Venice
2003, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
700 $
Nook of Venice
Nook of Venice
2006, canvas, oil, 46x38 cm
Valeri Izumrudov
420 $340 $
The channel in Venice
The channel in Venice
2003, canvas, oil, 46x55 cm
Valeri Izumrudov
Sold
At lake
At lake
2002, canvas, oil, 46x55 cm
Valeri Izumrudov
550 $440 $
Pond in Abramtsevo
Pond in Abramtsevo
2001, canvas, oil, 46x60 cm
Valeri Izumrudov
650 $
Rapid day
Rapid day
2000, canvas, oil, 55x65 cm
Valeri Izumrudov
660 $